Nieuws

Juli 2017:
Hartelijk welkom op deze nieuwe website van Sociëteit Caldenbroich.
Dat Sociëteit Caldenbroich bestaat uit een groot ledenaantal dat de Harmonie een warm hart toedraagt staat buiten kijf.
Door het aanbieden van uitgebreidere financiële mogelijkheden om lid te worden van Sociëteit Caldenbroich bieden wij meer bedrijven de kans aan te sluiten.
Mede door de aantrekkende economie heeft dat ook geresulteerd in het feit dat de bedrijven lid zijn gebleven in het verenigingsjaar 2016-2017 waarin overigens géén (2-jaarlijks) Caldenbroich MusicNight is georganiseerd.


De Harmonie is inmiddels al weer gestart met de voorbereidingen voor het Caldenbroich MusicNight op 25 november 2017.
Het programma is zo goed als compleet vastgesteld. De artiesten zijn gecontracteerd. Contracten voor licht en geluid zijn in de maak.  Ook een aantal sponsors hebben zich intussen weer verbonden aan de professionele uitvoering van Caldenbroich MusicNight. De data van extra (groeps-)repetities inclusief repetities met de artiesten zijn naar nu bekend zo volledig mogelijk vastgelegd.
Dirigent en leden hebben er zin in want het zal wederom een spectaculair muzikale avond worden.
De huidige leden van Sociëteit Caldenbroich ontvangen vóór het einde van het verenigingsjaar (30 september) bericht met de vraag of zij het lidmaatschap willen continueren.
In de komende tijd zullen andere bedrijven benaderd worden of zij ook een keuze kunnen maken uit het sponsorpakket wat wij bieden en daarmee automatisch (minimaal een jaar) lid worden van Sociëteit Caldenbroich.