Home

Sociëteit Caldenbroich is als Business to Business Caldenbroich opgericht 7 oktober 1999.

Leden van Sociëteit Caldenbroich bieden morele en financiële ondersteuning aan Harmonie St Joseph en ontvangen daarvoor een aantal sponsorfaciliteiten/tegenprestaties. Bovendien worden deze leden/sponsors nauwer betrokken bij speciale activiteiten door de Harmonie.

Lid is een ondernemer die als sponsor (jaarlijks) een financiële bijdrage levert mede op basis van de daarbij behorende tegenprestatie. Met dit automatisch (doch geheel vrijblijvend) lidmaatschap zijn leden van Sociëteit Caldenbroich automatisch in het betreffende verenigingsjaar sponsor van het 2-jaarlijkse Caldenbroich Music Night.